NTT Group polityka jakości

Polityka jakości NTT Group opiera się na ugruntowanej tradycji produkowania najwyższej jakości części i dążenia do bycia wiodącym dostawcą w napędach mechanicznych i akcesoriach.

Nasza polityka jakości obejmuje następujące główne punkty:

  • Mamy dostarczać produkty wysokiej jakości , w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i po konkurencyjnej cenie, które spełniają wymagania i oczekiwania naszych klientów.

  • Naszą ambicją jest tworzenie długoterminowych relacji z klientami .

Sposoby osiągnięcia tego celu:

  • Poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, nasze produkty i procesy oraz działalność działalność dostosowujemy tak, aby maksymalnie zwiększyć zadowolenie klientów

  • Musimy mieć kadre, która wspomoże personel i działalność

  • Zarządzanie stawia cele jakości, które są przekazywane, monitorowane i kontrolowane regularnie

  • Musimy mieć kompetentnych współpracowników, którzy czują się odpowiedzialni za jakość swojej pracy

  • Nasi dostawcy i partnerzy muszą gwarantować stawianą przez nas jakość

  • Będziemy pracować tak , aby mieć pewność, że każda zrealizowana dostawa jest wykonana dobrze i będzie miała pozytywny wpływ dla przyszłej współpracy

Każdy w firmie jest odpowiedzialny do wypełniania polityki jakości.

 

Mölndal 2013 - 12 - 18

Berndt Denberger

CEO