Jakość – zawsze priorytetem

Wiemy jak ważna jest jakość dla naszych klientów. Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu rozwój i kontrolę jakości.

Podwójna kontrola jakości
Zdecydowana większość specjalnych produktów, które dostarczamy jest produkowana od surowego materiału w naszych zakładach w Polsce i Szwecji. Stąd też mamy kontrolę nad całym procesem produkcji danego wyrobu począwszy od materiału po finalny produkt. Wyroby są kontrolowane na każdym etapie produkcji. Dodatkowa ostateczna kontrola jest przeprowadzana, kiedy produkty są gotowe do wysłki.

Standardowe produkty, które są produkowane u naszych dostawców w Europie i Azji są zawsze sprawdzane przed przyjęciem na magazyn.

Ciągła poprawa jakości
Rozwój i poprawę jakości traktujemy jako ciągły proces, nieograniczony jedynie do konkretnych wymagań stawianych przez klientów. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań dla poprawy jakości . Jezeli dostarczony produkt nie spełnia wymagań klienta zawsze badamy przycznę problemu i podejmujemy odpowiednie działania. Celem jest, aby raz popełniony błąd już nigdy się nie powtórzył niezależnie od klienta.